Flightpay.dk køber fra d.15-02-2019 ikke flere krav og fungerer alene som CV reference for Silas Lasvill-Andersen:

Planlagt afgangsdato:

Ved at bruge vores service accepterer du at alle søgninger også manuelt skal godkendes før der kan ske betaling.

  

Flightpay.dk er for dig som har været udsat for en flyforsinkelse eller flyaflysning og som mod at overdrage kravet til Flightpay ønsker at få betaling her og nu.

Du overdrager dit krav til os og vi udbetaler 69,99% af din flykompensation


Hvis vi godkender din anmodning overfører vi 69,99% af den flykompensation som du efter EU-forordning 261/2004 har krav på. Vi refunderer også alle de udgifter som du evt. har afholdt under flyforsinkelsen.

Efter overdragelse er ansvaret alene vores.


Det eneste du skal gøre for at få betaling fra Flightpay er at videresende din flybillet og underskrive en overdragelsesblanket. Efter vi godkender og overtager dit krav er det derefter alene vores ansvar at flyselskabet betaler og at sagen kan vindes i retten.